Srečko Kosovel

Srečko Kosovel

Srečko Kosovel, 1904–1926 – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Jego wiersze wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm (wiersze zwane integrale), dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności. Złota łódź (Zlati čoln) to tytuł tomiku wierszy, który z powodu przedwczesnej śmierci poety nigdy nie został wydany.