Jacek Lenkiewicz

Jacek Lenkiewicz, ur. 1985 – student filologii rosyjskiej i słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego główne zainteresowania obejmują językoznawstwo historyczne i porównawcze, prace magisterską pisze o wzajemnych powiązaniach koncepcji języka literackiego szesnastowiecznych protestantów chorwackich i słoweńskich. Jak na razie głównie hobbystycznie tłumaczy literaturę piękną (najchętniej poezję) z różnych języków słowiańskich i z języka angielskiego.

 

SI:

Jacek Lenkiewicz (1985) je študent ruske in slovanske filologije na Jagelonski univerzi v Krakovu. Zanimata ga predvsem zgodovinsko in primerjalno jezikoslovje. Piše diplomsko delo o medsebojnih povezavah med zasnovo književnega jezika pri hrvaških in slovenskih protestantih v 16. stoletju. Zaenkrat ljubiteljsko prevaja leposlovje (najraje poezijo) iz različnih slovanskih jezikov in angleščine.