Monika Gawlak

Monika Gawlak

Monika Gawlak, ur. 1976 r. – literaturoznawczyni, słowenistka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka literatur południowosłowiańskich. Jej zainteresowania naukowe skupiają się w szczególności wokół: współczesnej literatury słoweńskiej, problematyki przekładu literackiego, teorii literatury (m.in badania kulturowe, feminizm, gender i queer) oraz glottodydaktyki. Tłumaczy z języka słoweńskiego teksty literackie i naukowe.

 

SI:

Monika Gawlak (1976) je literarna znanstvenica in slovenistka, asistentka na Katedri za literarno teorijo in prevajanje pri Oddelku za slovansko filologijo Šlezijske univerze v Katovicah. Proučuje južnoslovanske literature, ukvarja se predvsem s sodobno slovensko literaturo, problematiko literarnega prevoda, literarne teorije (mdr. kulturne raziskave, feminizem, gender in queer) ter glotodidaktiko. Iz slovenščine prevaja literarna in znanstvena besedila.