Michał Kopczyk

Michał Kopczyk

Michał Kopczyk, ur. 1971 r. – polonista, historyk literatury, adiunkt na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, redaktor pisma naukowego „Świat i Słowo”, tłumacz literatury słoweńskiej (m.in. poezji A. Ihana, T. Škrjanca, D. Zajca). Zajmuje się literaturą współczesną, zagadnieniami tożsamości i wspólnotowości. Autor książki na temat pisarstwa Andrzeja Bobkowskiego. Współpracuje z warsztatami translatorskimi w Bielsku-Białej.