Jure Potokar

Jure Potokar

Jure Potokar, ur. 1956 r. – słoweński poeta, tłumacz oraz redaktor muzyczny. Już jako student zaczął aktywnie działać w sekcji literackiej Studenckiego Centrum Kulturalnego (Študentski kulturni center –  ŠKUC) oraz w radiu Študent. Następnie pracował w radiu Glas Ljubljane jako redaktor muzyczny, a później redaktor naczelny. Po dwóch latach zdecydował się na wolny zawód i do 1987 r.zajmował się twórczością pisarską i tłumaczeniami. Pracował również jako koordynator programowy Centrum Wspierania Młodych (Center interesnih dejavnosti mladih) w Lublanie. W tej roli zaangażował się w powstanie Klubu K4, a po jego otwarciu, przez pewien czas, dbał o jego repertuar programowy. Organizował festiwal Druga Godba i przygotowywał różnorodne imprezy muzyczne. Pierwszy tomik poetycki, Aiton, opublikował w 1980 r. w wydawnictwie ŠKUC. Dwa lata później wydał kolejny tomik Pokrajina se tu nagiba proti jugu (Kraina pochyla się tu ku południu) w serii Poetycki Almanach Młodych (Pesniški almanah mladih) w wydawnictwie Mladinska Knjiga. W tej samej oficynie ukazały się dwa kolejne tomiki: Ambienti zvočnih pokrajin (Otoczenia krain dźwięku, 1986) i Stvari v praznini (Rzeczy w pustce, 1990). Tłumaczy teksty naukowe oraz literackie z języka angielskiego i bośniackiego.

 

SI:

Jure Potokar (1956) je slovenski pesnik, prevajalec in glasbeni urednik. Že kot študent je začel aktivno delovati v literarni sekciji Študentskega kulturnega centra (ŠKUC) in na radiu Študent. Pozneje se je kot glasbeni redaktor in nato kot urednik zaposlil na radiu Glas Ljubljane, po dveh letih pa se je odločil za svobodni poklic in se s pisanjem in prevajanjem ukvarjal do leta 1987, ko se je zaposlil kot koordinator programov Centra interesnih dejavnosti mladih na Kersnikovi. V tej vlogi je vodil adaptacijo in opremljanje Kluba K4, po njegovi otvoritvi pa nekaj časa skrbel za njegovo programsko zasnovo. Razen tega je organiziral festival Druga godba in pripravljal tudi različne druge glasbene dogodke. Od leta 1990 dalje je spet v svobodnem poklicu. Leta 1980 je pri ŠKUC-u izdal prvo pesniško zbirko Aiton, dve leti kasneje pa v Pesniškem almanahu mladih še drugo zbirko Pokrajina se tu nagiba proti jugu (MK 1982). Pri isti založbi je objavil še dve pesniški zbirki, Ambiente zvočnih pokrajin (1986) in Stvari v praznini (1990). Prevaja sodobno strokovno literaturo in leposlovje iz angleščine ter bosanščine.