Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, ur. 1972 r. – słowenistka, językoznawca, adiunkt na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, tłumaczka literatury słoweńskiej (m.in. zbiory poezji P. Čučnika, A. Ihana, B. Mozetiča, P. Semoliča). Autorka książki Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: Kognitivni pristop (Językowy obraz emocji negatywnych w języku słoweńskim: ujęcie kognitywne, 2004). Pomysłodawczyni i współorganizatorka warsztatów translatorskich w Bielsku-Białej, współpracowniczka seminariów języka słoweńskiego, konsultantka ze strony polskiej Międzynarodowego festiwalu literackiego Vilenica (Słowenia), tłumacz przysięgły języka słoweńskiego.

 

SI:

 

Agnieszka Będkowska-Kopczyk (1972) je jezikoslovka in slovenistka, asistentka na univerzi Akademia Techniczno-Humanistyczna v Bielsko-Białi, prevajalka slovenske literature (mdr. izbori pesmi P. Čučnika, A. Ihana, B. Mozetiča, P. Semoliča). Avtorica knjige Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: Kognitivni pristop (2004). Idejna nosilka in glavna organizatorica prevajalske delavnice v Bielsko-Białi, stalna sodelavka poletnih šol slovenskega jezika, poljska konzultantka mednarodnega literarnega festivala Vilenica.