Agnieszka Będkowska-Kopcyzk

Agnieszka Będkowska-Kopcyzk

Agnieszka Będkowska-Kopczyk, ur. 1972 r. – słowenistka, językoznawca, adiunkt na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, tłumaczka literatury słoweńskiej (m.in. zbiory poezji P. Čučnika, A. Ihana, B. Mozetiča, P. Semoliča). Autorka książki Jezikovna podoba negativnih čustev v slovenskem jeziku: Kognitivni pristop (Językowy obraz emocji negatywnych w języku słoweńskim: ujęcie kognitywne, 2004). Pomysłodawczyni i współorganizatorka warsztatów translatorskich w Bielsku-Białej, współpracowniczka seminariów języka słoweńskiego, konsultantka ze strony polskiej Międzynarodowego festiwalu literackiego Vilenica (Słowenia), tłumacz przysięgły języka słoweńskiego.